görülmək

görülmək
1.
«Görmək 1»dən məch.
2.
bax görünmək 1-ci mənada. Alçalsın dağları, görülsün köçü; Cənnəti məvadı qoynunun içi. «Qurbani».

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • görülmə — 1. «Görülmək 1»dən f. is. 2. «Görülmək 2»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • layiq — sif. <ər.> 1. Münasib, yaraşan. Bu paltar sənə layiq deyil. – İgidlik iddiasın edənə layiq deyil yalan. M. P. V.. Sənə layiq deyil, Seyyid, dəxi məşuqəbaz olmaq. S. Ə. Ş.. <Məşədi İbad:> Zarafat deyildir, bir ətək pul verirəm, . .… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • görməli — sif. 1. Görülməsi lazım olan, görülməsi, yerinə yetirilməsi vacib və zəruri olan. Görməli iş. 2. məc. Görməyə, baxmağa dəyər, diqqətəlayiq, ən yaxşı. Şəhərimizin görməli yerləri. Görməli abidələr. – <Qızyetər Yarməmmədə:> Bəri gəl, görməli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • görəsi — sif. Görməli, görülməli, görülməsi lazım gələn. Görəsi bir işim yoxdur. ◊ Görəsi gözü olmamaq – zəhləsi getmək, nifrət bəsləmək. Əgər həqiqəti bilmək istərsiniz, Cəmilə xanımın ərindən zəhləsi gedirdi, onu görəsi gözü yox idi, könülsüz tikə kimi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hazırlıqsız — sif. 1. Hazırlığı (2 ci mənada) olmayan. Hazırlıqsız tələbə. – <Mürsəl> çətin suallara tutulan hazırlıqsız bir məktəbli vəziyyəti almışdı. M. C.. // zərf Qabaqcadan hazırlaşmamış, hazırlaşmadan, hazır olmadan. Hazırlıqsız imtahana girmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əmr — 1. is. <ər.> 1. Bir işin görülməsi üçün verilən hökm, göstəriş. <İskəndər:> Gərək hər əmrimə baş əysin cahan; Ovcumda top kimi oynasın dövran. A. Ş.. . . Müqim bəy xanımın tapşırığını bir əmr kimi yerinə yetirmişdi. S. R.. Əmr etmək – …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kərahiyyət — ə. 1) iyrənmə, ikrah əmələ gətirmə; 2) nifrət; antipatiya; 3) istəmədən bir işi görmə; 4) şəriətin icazə verdiyi, lakin icrası mümkün qədər məsləhət görülməyən hərəkət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kərahət — ə. 1) iyrənmə, ikrah əmələ gətirmə; 2) nifrət; antipatiya; 3) istəmədən bir işi görmə; 4) şəriətin icazə verdiyi, lakin icrası mümkün qədər məsləhət görülməyən hərəkət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kəsr — ə. 1) sındırma, qırma, parçalama; 2) pozma, xələl gətirmə; 3) riyaziyyatda: bir ədədin bir neçə hissəyə bölünməsi; 4) bax: kəsrə; 5) bir işin görülməmiş, yarımçıq qalmış hissəsi; kəsir …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məkruh — ə. 1) iyrənc, ikrah oyadan, mənfur; 2) İslam dininə görə, haram olmayan, lakin başqa çarə və imkan olduğu hallarda işlədilməsi məsləhət görülməyən şey …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”